Asociația Renaşterea Obiceiurilor şi Tradiţiilor Româneşti ( R.O.S.T)

R.O.S.T înfiinţată în anul 2007, a avut iniţiativa de a aduce la lumină, din manuscrise, lucrări ce au atras atenţia asupra unor personalităţi ale culturii româneşti, de mult uitate. Amintim pe dna Olga Greceanu, pictoriţă şi scriitoare (1892-1978), care și-a dedicat întreaga sa viață valorilor, tradiției, artei românești, în special celei bisericești.
Proiectele editoriale realizate în parteneriat cu Centrul Cultural al Capitalei – ARCUB, Primăria Oraşului Otopeni, Muzeul Naţional de Istorie, Biblioteca Academiei Române sunt cele care vorbesc despre activitatea noastră.

CĂRȚI

Lucrările dnei Olga Greceanu:

Mărturie în Cuvânt si Chip ( 3 volume) apărut cu binecuvântarea PF Patriarh Daniel,
Pe urma pașilor Tăi, Iisuse…
Specificul Naţional în Pictură,
Compoziţia Murală-legile și tehnica ei,
Viața Sfântului Nicolae,
Să ne rugăm (o explicație la Sf. Liturghie),
O explicație la rugăciunea „Tatăl nostru”,
Dicţionarul Zugravilor de Subţire, monahi şi mireni, lucrare ce a fost premiată de fundaţia culturală Magazin Istoric în cadrul evenimentului organizat de Banca Naţională a României, anul 2014.

Hurezi, o mănăstire fără pereche, autor Nicolae Iorga

Volumul cuprinde documente vechi, inedite, din arhiva mănăstirii Hurezi şi a fost prezentat în cadrul evenimentului dedicat Anului Brâncoveanu- 2014, la mănăstirea Hurezi, alături de filmul Un chip de lumină, eveniment onorat de prezenţa Domnului Guvernator al Băncii Naționale, Mugur Isărescu.

Stolnicul între contemporani, autor Virgil Cândea

Volumul este dedicat Stolnicului Constantin Cantacuzino, personalitate cu „umbrele și luminile ei”, în vremea Domnului Brâncoveanu. Cu acribia dnei Ioana Feodorov, născută Cândea, cu sprijinul Bibliotecii Academiei Române și implicarea financiară a Primăriei Orașului Otopeni ne putem bucura de o apariție editorială deosebită.

Dicţionarul Zugravilor de Subţire, monahi şi mireni

Dicționarul Zugravilor de Subțire, monahi si mireni”, autor Olga Greceanu (1890-1978)
Țara Românească, secolele XIV-XIX

Olga Greceanu, poloneză de origine , pictoriță remarcabilă cu recunoaștere internațională a făcut parte din elita artiștilor plastici ai perioadei interbelice, alături de Camil Ressu, Cecilia Cuțescu Storck, Sabin Popp, Oscar Han și mulți alții. A fost căsătorită cu ultimul reprezentant al familiei de boieri Greceanu din nordul Olteniei, Nicolae Greceanu, un inginer de mare valoare, proprietarul Culei de la Măldărești, Vâlcea; așa Olga Greceanu descoperă Țara Românească, cu toată istoria, arta și oamenii care au sfințit aceste locuri și pe care ni le prezintă prin scrieri însuflețite de cunoașterea adâncă a sufletului românesc. Una dintre lucrările sale este „Dicționarul Zugravilor de Subțire, monahi si mireni”, despre care mărturisește:
„Pentru ei am alcătuit acest glosar, spunea Olga Greceanu, ea însăşi un zugrav de subţire, care a avut acelaşi crez ca şi înaintaşii ei… „ şi să nu faci pe lucrul tău prost şi cum s-a întâmpla, ci cu frica lui Dumnezeu şi cu buna cucernicie ca pe un dumnezeiesc lucru… ia aminte dară!”
Lucrarea de față pornită din manuscris, acum publicată întâia dată, este o surpriză prin conținutul, modul de abordare și mesajul ei.
Pornind de la acest dicționar, pe urmele meșterilor zugravi, „vom putea face adevărate scufundări în timp”, avem șansa de a ne putea regăsi și de a putea înțelege de unde venim și cine suntem.

FILME, DOCUDRAMA

Asociaţia R.O.S.T este producătorul a două filme, docudrama, care au fost distinse cu Ordinul Crucea Maria Brâncoveanu de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în decembrie 2014. Scenariul și regia au fost semnate de Iuliana Mateescu, președintele asociației.

Un chip de lumină, Arhimandritul Ioan, stareţ al Mănăstirii Hurezi, 1692-1726

Docudrama, 37 minute, prezentat pe DVD cu album. Preţ 50 lei.
Scenariu si regie, Iuliana Mateescu

 

În rolul Arhimandritul Ioan este părintele Nicodim, duhovnicul Mănăstirii Hurezi.
Filmul „zugrăvește” portretul Arhimandritului Ioan, stareţ al Mănăstirii Hurezi între anii 1692 – 1726; personaj aproape necunoscut până astăzi, ni se dezvăluie ca o personalitate deosebită în vremea Domnului Constantin Brâncoveanu. Monah adânc trăitor, sfătuitor de taină al voievodului este cel ce împlineşte porunca Domnului de a zidi marea lavră de la Hurezi, un loc însemnat, cu o arhitectură spaţială a cărei formă este o cruce pe pământul Olteniei.
În film, dna prof. dr. Anca Vasiliu, istoric de artă, ne vorbește despre părintele Ioan, ispravnicul vizionar, cărturarul, omul de cultură, iar cel de-al doilea personaj feminin, ce poate fi oricare credincios sau credincioasă, caută sufletul îndumnezeit al lui Ioan. Povestitoarele „își dau mâna” în pridvorul bolniței de la Hurezi, lăsând o emoționantă poveste a unui stareț de seamă „ ce s-a prelins ca o umbră tăcută pe zidurile mănăstirilor și schiturilor pe care le-a ctitorit”.

Maria, Doamnă a toată Ungrovlahia

Docudrama, 55 minute, prezentat pe DVD în limba română şi engleză, cu album. Preţ 50 lei.
În rolul Mariei Brancoveanu, mult iubita actriţă Maria Ploae .
Scenariu si regie, Iuliana Mateescu
Montaj, Nita Chivulescu

 

Trăind taina sfintei cununii până la sfârșitul vieții, Doamna Maria este model de Doamnă a țării, soție și mamă ce-și poartă crucea durerii cu demnitate, luptând să păstreze neîntinată memoria Domnului Brâncoveanu şi-a fiilor lor. Exemplu de jertfă pentru neam si ţară, Maria Brâncoveanu constituie un model de vieţuire pentru vremurile noastre.

Proiecte de viitor

Ceea ce îmi propun, în continuare, este de a dezvolta proiecte culturale în Arhiepiscopia Bucureştilor şi zona Vâlcii, spații româneşti depozitare de inestimabile comori culturale și spirituale, pe care le voi prezenta și prin intermediul produselor inspirate de arta brâncovenească și postbrâncovenescă, produse ce vor fi realizate în cadrul atelierelor Idaco …dar din har…

Președinte, Iuliana Mateescu